Welkom op de website van de molenstichting Nieuwvliet.

Eigenaar Kenmerken Geschiedenis Fotopagina Onderdelen Molen in bedrijf ANBI Info

 

 

Algemene informatie

In mei 1998 is er een stichting opgericht om de molen draaiende te houden.

Bestuursleden: 
Voorzitter: Sjaak Michielsen, 
Secretaris/penningmeester: Jaap Fremouw 
Leden: Piet Michielsen, Theo Hanenbergh

Open monumentedag 14 september

Molen zal draaien bij voldoende wind en is open. Er worden rondleidingen gehouden.
Tevens zijn er antieke tractoren te zien en in de molen een tentoonstelling van houten werkende stoommachines

 

 

Restauratie plan van de molen 2019

 

Metselwerk aan de westzijde van de molen is in slechte staat, in de muur zitten grote scheuren en het voeg werk is                   slecht waardoor er vocht in trekt .

Vloerbalken in de molen zijn enkele in slechte staat, de balkkoppen die in de muur zitten moeten worden voorzien                     van epoxy en glasfiberstaven om de koppen te versterken.

Het dak van de molen moet op enkele plaatsen voorzien worden van nieuwe schaliën (houten dakbedekkingen)

Spruiten, de lange en korte spruit moet alle bij vernieuwd worden. Om dit uit voeren en gelijk met de dakbedekking                 zal er voor gekozen worden om de gehele kap er af tehalen. De roeden moete toch ook vernieuwd                           worden, dan kan dan allemaal in eens gebeuren.

De Staart moet ook hersteld worden , hoe dat gaat gebeuren staat nog niet vast.

En zal nog wel hier en daar wat voor de dag komen, wat ook aan vernieuwing toe is.

De totale restauratie is geraamt op € 355.648,00 waarvan de provincie Zeeland een subsidie geeft van 70% de rest moeten we uit eigen middellen aanvullen, door sponsering, fondsen en gemeentelijke subsidies.

Het u intresse om donateur, € 12,00 per jaar of sponsor teworden, € 45,00 per jaar of eenmalig een bedrag te schenken kan ook op de rekening van de St. Molen Nieuwvliet NL50RABO 0139410465 tnv St molen Nieuwvliet ook kunt u conctact op nemen via info@molennieuwvliet.nl of kom eens op woensdag of zaterdagmiddag in de molen.     

Er is ook gemalen spelt en maismeel te koop.   

Klik hier voor een film over de molen

Begin 2000 zijn er nieuwe natuurstenen in de molen gelegd en nu malen we graan voor enkele veehouders

De molen draait iedere woensdag en zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 17:00 uur
en is vrij te bezichtigen.

De toegang is gratis.

Begin juni 2001 hebben wij ook een haverpletter geïnstalleerd, wordt gebgruikt voor het breken van mais.

December 2005 is de bonkelaar vernieuwd.

In 2013 zijn de roeden vernieuwd.

Om het onderhoud te financieren zijn wij op zoek naar sponsors en donateurs.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op onderstaand e-mail:

Vrijwillige molenaar : jrfremouw@zeelandnet.nl 

Website: theo@hanenbergh.nl
     

webdesign: D'n Drent