Geschiedenis
van de molen

Startpagina Nieuws Contact

De KORENMOLEN AAN DE MOLENWEG TE NIEUWVLIET

Beknopte geschiedenis van de molen:

Het oude dorp Nieuwvliet (Sint Pier) lag aan de Capelleweg in de St. Janspolder ten westen van het huidige dorp. Op 7 december 1619 werd aan Jonker Lambrecht Adournis toegestaan een vrije windmolen ten dienste van de Heerlijckheit van Nieuwvliet op te richten. Deze molen is echter in 1664 omgewaaid. In dat jaar werd na veel strijd tussen de eigenaren van deze omgewaaide molen en de eigenaar van de houten molen te Groede, aan de eigenaren van de eerstgenoemde molen toegestaan een molen te bouwen dichter bij het nieuwe dorp Nieuwvliet (de kerk was er in 1659 gesticht) nabij de St. Bavodijk in de Groote St.Annapolder, waar de molen thans staat (Molenweg). De eigenaren waren Lieven Stevens, landbouwer te Cadzand en Jan van Varnewijck Sr., schout te Eecloo. Molenaar was Joris Haack. Op 27 november 1664 begon de molen te draaien. In 1747 staat als molenaar vermeld Cornelis Visser. De tegenwoordige ronde stenen grondzeiler, die de hierboven beschreven oude molen verving, werd in 1850 gebouwd door Charel Cappon.

Voor zover bekend is er voor de molen nooit windrecht betaald. De inrichting bestond uit twee koppel blauwe natuurmaalstenen, een haverpletter en een buil. Voor 1950 was dit wel de best onderhouden molen van geheel Zeeuwsch Vlaanderen. Daarna is hij snel in verval geraakt. In 1958/1959 is de molen geheel leeggehaald en is in het tegenoverliggend pakhuis een maalderij ingericht met een 25 pk elektromotor met de twee koppel zestiender blauwe natuurmaalstenen enhaverpletter uit de molen. In 1965 is het maalbedrijf geliquideerd. 

In 1979 en 1980 is de molen geheel gerestaureerd door het bedrijf Sint Victor met alleen één koppel zestiender kunstmaalstenen. 

Op 17 mei 1980 werd de korenmolen weer officieel in gebruik genomen. In de zomermaanden heeft dhr. Michielsen de molen nog ongeveer vijf jaar lang in bedrijf gehouden. Daarna is hij vanwege zijn leeftijd gestopt.

In 1997 gaf Koos Cornelis uit Nieuwvliet aan dat hij graag in opleiding wilde gaan tot vrijwillig molenaar op de molen van de heer Michielsen. Hij is toen in zijn vrije tijd begonnen met het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de molen. 

Vanaf mei 1998 houdt vrijwillig molenaar Koos Cornelis samen met Jaap Fremouw de molen het gehele jaar door op vaste tijden, de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag, draaiende en tevens is de molen dan voor belangstellenden gratis te bezichtigen. Er kon echter niet meer gemalen worden omdat het koppel kunststenen stuk was gegaan.

Op 11 mei 1999 is de molen opgenomen in de "Stichting Molen Nieuwvliet". De molen is daartoe door de stichting voor een symbolisch bedrag aangekocht van de eigenaar 

dhr. Iz. Michielsen. Het stichtingsbestuur bestond toen uit de heren Sjaak Michielsen, Jaap Fremouw, Koos Cornelis, Jan Scheele en Theo Hanenbergh.

In januari t/m mei 2000 is de molen opnieuw "beperkt" gerestaureerd. Het koppel kapotte kunstmaalstenen is vervangen door een koppel blauwe zestiender (natuur)stenen. Ook is de kruivloer vervangen en de kop van de draagbalk aan de westzijde is gerestaureerd met epoxy. Ook is er nog een nieuw koppel zestiender kunststenen geleverd. Dit werk is uitgevoerd door Molenmakerij Wilten uit Utrecht. Verder is de molenromp op de noordwest zijde opnieuw gevoegd en zijn de twee toegangsdeuren vernieuwd. Dit werk is uitgevoerd door Timmerbedrijf Buize uit Nieuwvliet. In 2001 is er ook weer een haverpletter in de molen geïnstalleerd.

In augustus 2013 zijn de stalen DERCKX roeden vervangen door gegalvaniseerde stalen roeden van het fabricaat VAAGS uit Aalten. 
De twee voeghouten aan de voorzijde van het gevlucht zijn over een lengte van twee meter gerestaureerd met epoxy. Het werk is uitgevoerd door molenmakerij Wilten uit Utrecht. 

In 2020/21 heeft er weer een grote restauratie plaats gevonden. De kap is voorzien van een nieuwe bedekking (schaliën), de voor en achter keuvel zijn onderhanden genomen, de  korte en lange spruit zijn vernieuwd. Het goede gedeelte van de lange spruit is gebruikt als draagbalk onder de steenzolder. Er zijn enkele koppen van balken voorzien van  epoxy. De staart is ook vernieuwd en weer gemaakt als voorheen, in de vorm van een scheepsmast.
Tevens is de muur aan de westzijde gedeelte op nieuw gemetseld en de hele westzijde opnieuw gevoegd.
Gelijk met de restauratie zijn de roeden vervangen, dit vanwege een constructie fout van de in 2013 geplaatste roeden.

We hopen nu dat we weer velen jaren kunnen draaienen u mogen verwelkomen in de molen.
Sinds 2021 wordt er weer tarwe gemalen en het meel is te koop in de molen, met nog meer bak benodigheden
Vrijwillige molenaar : 
Thijs Groosman mail: thijsgroosman@gmail.com


Molenmaker de Groote

Startpagina