Welkom op de website van de St. Molen Nieuwvliet.

Eigenaar Info molen Geschiedenis Fotopagina Onderdelen Molen in bedrijf Info

ANBI Publicatie: Stichting Molen Nieuwvliet

Naam: Stichting Molen Nieuwvliet
Werknaam:De molen heeft geen naam.
Fiscaal nummer: 8078.94.692
Nummer K.v.K.: 21020494

Bezoek adres molen: Molenweg 5 Nieuwvliet

Samestelling bestuur:
Voorzitter: I. Michielsen
Penningmeester Secretaris: J. Fremouw
Bestuursleden: P. Michielsen, T Hanenbergh

Contact: Stichting Molen Nieuwvliet
J. Fremouw
Dorpsstraat 39
4525 AG Retranchement
tel.: 0613462073
jrfremouw@zeelandnet.nl

Beleidsplan:
Elke 6 jaar wordt er een onderhoudsplan gemaakt in samenwerking met de monumentenwacht

Beloningsbeleid: Alle leden werken op bassis van vrijwilliger .

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het in stand houden en herstellen van de molen als bedoeld in de Monumentenwet, meer speciaal het in stand houden en herstellen van de molen.
         
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
          het verwerven en verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke middelen;
          het beheren van geldelijke reserves

Met inachtneming van de statuten beslist het bestuur over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare geldelijke en andere middelen het doel zullen worden aangewend.

Wij trachten ook subsidies en fondsen te verwerven teneinde de konditie van de molen langere tijd zeker te stellen.

Daarom zoeken we naar donateur/ sponsoren tot het geven van al dan niet periodieke bijdragen.

Activiteiten: Het open stellen van de molen en het publiek uitleg geven over de werking van de molen door middel van rondleiding en model.

De molen is elke woensdag en zaterdagmiddag geopend.

In 2020/2021 heeft de molen een grote restauratie ondergaan.

"STICHTING MOLEN NIEUWVLIET"
        REKENING 2020 IN EURO
 
INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO
Saldo 31-12-2019 253.584,16 Niet subsidiabel:
Rente 2019 9,64 Secretariaatskosten, Rabobank kosten 2020  119,38
Donateurs 2020 360,50 DONATUS, brand/stormverzekering 2020 634,63
Sponsors 2020 1.375,50 UNIVE Het Zuiden, W.A. Verzekering 2020/2021 157,03
Melkbus; bezoekers en verkoop meel 695,00 Contributie 2020 "De Hollandsche Molen" 100,00
Sub. Mjp 2019-2024; Rd Cult. Erfgoed (voorschot 2020) 4.500,00 Contributie 2020 St. Cultureel Erfgoed Zeeland 40,00
Sub. Mjp 2013-2018; 2013 Rd Cult. Erfgoed, nota's 0,00    
Min. Onderwijs en Cultuur, nieuwe roeden 37  0,00    
Sub. Mjp 2019-2024 gemeente Sluis (voorschot 2020) 3.202,00
Draaipremie 2019 provincie Zeeland  101,00
Draaipremie 2019 gemeente Sluis  101,38
Opbrengst St. Piersefeest 2020 0,00
Rabobank, Clubkascampagne 2020 361,91
Provincie Zeeland, restauratie 2019/2020, voorschot 36.250,00 Subsidiabel 2020:
Dinamo Fonds, subsidie restauratie 2019/2020 3.000,00 Gemeente Sluis, omg.vergunning restauratie 2.361,50
Molenfonds DHM, subsidie restauratie 2019/2020 29.500,00 Adriaens Molenbouw Weert bv, restauratie 92.659,78
St. TBI Fund, subsidie restauratie 2019/2020 voor 90% 9.000,00 Bouwbedrijf van de Linde, restauratie 133.350,63
Erfgoed Advies Groen, begeleiding restauratie  17.760,85
Adriaens Molenbouw Weert bv, SIM 2019/2024 20.002,13
Nadelig Batig saldo 74.855,16
TOTAAL 342.041,09 TOTAAL 342.041,09

 

 

 

 

"STICHTING MOLEN NIEUWVLIET"   REKENING 2019 IN EURO
  
REK2019.xls
INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO
Saldo 31-12-2018 86.453,04 Niet subsidiabel:
Rente 2018 9,35 Secretariaatskosten, Rabobank kosten 2019  119,37
Donateurs 2019 374,00 DONATUS, brand/stormverzekering 2019 478,66
Sponsors 2019 1.240,50 UNIVE Het Zuiden, W.A. Verzekering 2019/2020 157,03
Melkbus; bezoekers en verkoop meel 1.357,80 Contributie 2019 "De Hollandsche Molen" 100,00
Sub. Mjp 2019-2024; Rd Cult. Erfgoed (voorschot 2019) 4.500,00 Contributie 2019 St. Cultureel Erfgoed Zeeland 40,00
Sub. Mjp 2013-2018; 2013 Rd Cult. Erfgoed, nota's 0,00 Voorschot St. Piersefeest 2018 0,00
Min. Onderwijs en Cultuur, nieuwe roeden 37  0,00 Benzine voor grasmaaier 0,00
Sub. Mjp 2019-2024 gemeente Sluis (voorschot 2019) 3.202,00
Draaipremie 2018 provincie Zeeland  100,00
Draaipremie 2018 gemeente Sluis  49,55
Opbrengst St. Piersefeest 2019 1.000,00
Rabobank, Clubkascampagne 2019 329,59
Provincie Zeeland, restauratie 2019, voorschot 181.236,00 Subsidiabel 2018:
Gift St, tot behoud Cadzandse Dracht 300,00 St. Molenbehoud WZV, nota 9057165 insp. Bliksem 0,00
Molenm. J. Wilten, nota MM-7-2019-Ill, Roeden vo  23.241,92
OVM Univé Het Zuiden, nota keuring brandblussers 0,00
Molenm. J. Wilten, nota  0,00
Erfg. Adv. Groen, nota 916842, Restauratieplan, beg  2.805,69
Nadelig Batig saldo 253.209,16
TOTAAL 280.151,83 TOTAAL 280.151,83

 

 

"STICHTING MOLEN NIEUWVLIET"

REKENING 2018 IN EURO        
 
INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO
Saldo 31-12-2017 41.093,44 Niet subsidiabel:
Rente 2017 7,22 Secretariaatskosten, Rabobank kosten 2018  120,32
Donateurs 2018 362,50 DONATUS, brand/stormverzekering 2018 435,36
Sponsors 2018 609,50 UNIVE Het Zuiden, W.A. Verzekering 2018/2019 157,03
Melkbus; bezoekers en verkoop aanzichtkaarten 378,45 Contributie 2018 "De Hollandsche Molen" 100,00
Sub. Mjp 2013-2018; Rd Cult. Erfgoed (voorschot 2018) 3.291,00 Contributie 2018 St. Cultureel Erfgoed Zeeland 40,00
Sub. Mjp 2013-2018; 2013 Rd Cult. Erfgoed, nota's 0,00    
Min. Onderwijs en Cultuur, nieuwe roeden 37  60.943,00    
Sub. Mjp 2013-2018 gemeente Sluis (voorschot 2018) 3.202,00
Draaipremie 2017 provincie Zeeland  100,00
Draaipremie 2017 gemeente Sluis  28,46
Opbrengst St. Piersefeest 2018 700,00
Rabobank, Clubkascampagne 2018 297,98
Subsidiabel 2018:
Gift constructiebedrijf Cijsouw te Groede 100,00 St. Molenbehoud WZV, nota 9057165 insp. Bliksem 100,75
Molenm. J. Wilten, nota MM-16-2018-IV, Roeden  11.936,41
OVM Univé Het Zuiden, nota keuring brandblussers 0,00
Molenm. J. Wilten, nota MM-18-2018-IV  3.333,91
Erfg. Adv. Groen, nota 916511, PIPplan 2019-2024  1.950,52
Erfg. Adv. Groen, nota 916550, Restauratieplan  6.077,83
Cijsouw BV te Groede, huur hoogwerker 408,38
Nadelig Batig saldo 86.453,04
TOTAAL 111.113,55 TOTAAL 111.113,55
Toelichting
 
 
Bij de inkomsten is het bedrag van 60943,00 euro vemeld, dat bedoeld is als voorschot van de nieuwe roeden. Die de gedeelde roede moeten vervangen.