Welkom op de website van de molenstichting Nieuwvliet.

Info molen Kenmerken Geschiedenis Fotopagina Onderdelen Molen in bedrijf Info

ANBI Publicatie: Stichting Molen Nieuwvliet

Naam: Stichting Molen Nieuwvliet
Werknaam:De Molen heeft geen naam.
Fiscaal nummer: 8078.94.692
Nummer K.v.K.: 21020494

Bezoek adres molen: Molenweg 4 Nieuwvliet

Samestelling bestuur:
Voorzitter: I. Michielsen
Penningmeester Secretaris: J. Fremouw
Bestuursleden: P. Michielsen, T Hanenbergh

Contact: Stichting Molen Nieuwvliet
J. Fremouw
Pastoor van Genklaan 2 36
4501 AH oostburg
tel.: 0613462073
jrfremouw@zeelandnet.nl

Beleidsplan:
Elke 6 jaar wordt er een onderhoudsplan gemaakt in samenwerking met de monumentenwacht

Beloningsbeleid:Alle leden werken op bassis van vrijwilligen .

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het in stand houden en herstellen van de molen als bedoeld in de Monumentenwet, meer speciaal het in stand houden en herstellen van de molen.
         
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
          het verwerven verkrijgen en van de daartoe benodigde geldelijke middelen;
          het beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;

Met inachtneming van de statuten beslist het bestuur over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare geldelijke en andere middelen het doel zullen worden aangewend.

Wij trachten ook subsidies en fondsen te verwerven teneinde de konditie van de molen langere tijd zeker te stellen.

Daarom zoeken we naar donateur/ sponsoren tot het geven van al dan niet periodieke bijdragen.

Activiteiten: Momentueel wordt de molen voorzien van nieuwe deuren. De nieuwe roeden zijn in bestelling en er is een groot restauratie plan bezig, zoeken van aanemers / molenmakers om het plan te verwezelijken.De molen is elke woensdag en zaterdagmiddag geopend.

Jaarverslag: Het jaarverslag volgt binnen kort.

        REKENING 2016 IN EURO
REK2016.xls
INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO
Saldo 31-12-2015 22.801,72 Niet subsidiabel:
Rente 2015 97,46 Secretariaatskosten, Rabobank kosten  127,50
Donateurs 2016 482,00 DONATUS, brand/stormverzekering 2016 435,09
Sponsors 2016 746,00 UNIVE Het Zuiden, W.A. Verzekering 2016/2017 157,04
Melkbus; bezoekers en verkoop aanzichtkaarten 663,60 Contributie 2016 "De Hollandsche Molen" 100,00
Sub. Mjp 2013-2018; Rd Cult. Erfgoed (voorschot 2016) 3.291,00 Contributie 2016 St. Cultureel Erfgoed Zeeland 40,00
Sub. Mjp 2013-2018; 2013 Rd Cult. Erfgoed, nota's 0,00 Voorschot St. Piersefeest 2016 0,00
Sub. Mjp 2007-2012 provincie Zeeland (eindafrek.) 0,00 Benzine voor grasmaaier 0,00
Sub. Mjp 2013-2018 gemeente Sluis (voorschot 2016) 3.202,00
Draaipremie 2015 provincie Zeeland  192,00
Draaipremie 2015 gemeente Sluis  191,78
Opbrengst St. Piersefeest 2016 900,00
Rabobank, Clubkascampagne 2016 291,45
St. Beh. Cadzandse Dracht, school Breskens 50,00 Subsidiabel 2016:
St. Molenbehoud WZV, nota insp. bliksemafleider 0,00
Molenmakerij J. Wilten, nota MM-8-2016-III  1.356,17
OVM Univé Het Zuiden, nota keuring brandblussers 0,00
St. Cultureel Erfgoed Zeeland, nota  0,00
Nadelig Batig saldo 30.693,21
TOTAAL 32.909,01 TOTAAL 32.909,01
        REKENING 2017 IN EURO
REK2017.xls
INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO
Saldo 31-12-2016 30.693,21 Niet subsidiabel:
Rente 2016 45,77 Secretariaatskosten, Rabobank kosten 2017  130,55
Donateurs 2017 494,00 DONATUS, brand/stormverzekering 2017 378,14
Sponsors 2017 609,50 UNIVE Het Zuiden, W.A. Verzekering 2017/2018 157,03
Melkbus; bezoekers en verkoop aanzichtkaarten 570,45 Contributie 2017 "De Hollandsche Molen" 100,00
Sub. Mjp 2013-2018; Rd Cult. Erfgoed (voorschot 2017) 3.291,00 Contributie 2017 St. Cultureel Erfgoed Zeeland 40,00
Sub. Mjp 2013-2018; 2013 Rd Cult. Erfgoed, nota's 0,00 Voorschot St. Piersefeest 2016 0,00
Sub. Mjp 2007-2012 provincie Zeeland (eindafrek.) 2.328,00 Benzine voor grasmaaier 0,00
Sub. Mjp 2013-2018 gemeente Sluis (voorschot 2017) 3.202,00 Uittreksel KvK 5,90
Draaipremie 2016 provincie Zeeland  119,00
Draaipremie 2016 gemeente Sluis  119,36
Opbrengst St. Piersefeest 2017 800,00
Rabobank, Clubkascampagne 2017 273,93
St. Beh. Cadzandse Dracht, school Breskens en Tern. 100,00 Subsidiabel 2016:
Gift voorm. Blaasgroep Nieuwvliet 100,00 St. Molenbehoud WZV, nota insp. bliksemafleider 0,00
Molenmakerij J. Wilten, nota MM-8-2016-III  0,00
OVM Univé Het Zuiden, nota keuring brandblussers 0,00
St. Cultureel Erfgoed Zeeland, nota 20170564  841,16
Nadelig Batig saldo 41.093,44
TOTAAL 42.746,22 TOTAAL 42.746,22